top of page

PROJEKTI I MANIFESTACIJE

DJELATNOSTI

 

  • Organizovanje kreativnih i edukativnih radionica, obuka i  seminara

  • Organizovanje rezidencijalnih kreativnih i edukativnih aktivnosti: ljetnih škola i umjetničkih kampova i kolonija i sličnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

  • Organizovanje studijskih posjeta i razmjena sa partnerskim organizacijama

  • Organizovanje izložbi, gastronomskih i ostalih manifestacija, kulturnih događaja i festivala, uličnih akcija i performansa

  • Organizovanje i podrška projektima i programima koji su okrenuti ekologiji, zdravom životu i održivom razvoju

  • Angažovanje eksperata i umjetnika, lokalno, nacionalno i regionalno prepoznatih

  • Osmišljavanje i relizacija kampanja za podizanje svijesti u zajednici, podrška društvenom i ekološkom aktivizmu

  • Učlanjivanje u različite asocijacije, saveze i Međunarodne organizacije, kao i umrežavanje sa pojedincima, ustanovama i/ili organizacijama istog ili sličnog polja djelovanja

  • Istraživanje kulturnih potreba i praksi i učešće u afirmaciji, kreiranju i implementaciji lokalnih kulturnih politika

  • Uspostavljanje platforme za kreativnu zajednicu za razmjenu ideja, povezivanje ljudi i njegovanje kreativnog izražavanja.

 

POSTOJEĆI PROJEKTI

 

Dani Kreativnosti

Mala Fešta od Naranče

Fešta na Skalama

Kreativne Radionice

 

bottom of page